HSB Brf Promenaden

Hur började det hela

2002 ställde jag  frågan till Mats Norrfors på ÅF i Falun

"Hur kan vi minska kostnaderna för våra taxebunda avgifter? "Mats svarade blixtsnabbt "Ni måste tänka brett":. Motfrågan lät sig inte vänta " Utveckla vad menar du?". I denna stund börjar vi en enrgiresa som vi aldrig trodde skulle bli så lyckad och långnsiktigt hållbar. Det har handlat om smarta satsningar - en kombination av passiva och aktiva investeringar.

Samspel på en och samma plattform

Hur gick vi tillväga för att minska vårt energiuttag. Jo, vi tog in solen och återvann använd energi från avloppsvattnet och frånluften i våra fastigheter. Det vi lärt oss är att det är viktigt att ha den samlade kompetens på plats från dag ett i projektet. Våra fem energikällor sampelar på en och samma platftform. 

Så här har i tänkt

  1. Spara i den anläggning du har genom driftoptimering och tilläggsisolering.
  2. Återvinn energi från avloppsvatten och frånluft.
  3. Satsa på förnybar energi till husets elsystem.
  4. Satsa på förnybar energi till husets värmesystem.
  5. Välj effektivaste och billigaste energislag på slutet.


Vi delar givetvis med oss av våra ideer, tankar och erfarenheter.


Ordförande Jan Berg 076-803 50 02

smartapromenaden@gmail.com


Energikonsult Mats Norrfors 010-505 88 81

mats.norrfors@afry.com