HSB Brf Promenaden

Välkomna till Energismarta Promenaden i Falun!

Här får du följa med på Brf Promenadens unika energiresa som började 2002
och har pågått fram till idag 2022. Syftet med Smartapromenadens hemsida är att
inspirera, motivera och stimulera andra bostadsrättsföreningar och fastighetsägare
att börja sin energiresa och producera energin där man förbrukar den.

Jan Berg Ordförande - Drift o Energiansvarig